Екологічний аспект управління якістю

По мірі зростання інтересу з боку держави і суспільства до збереження і поліпшення якості довкілля, керівництвом передових підприємств все більша увага приділяється екологічному впливу діяльності організації на навколишнє середовище. Екологічні характеристики функціонування організації стають усе…

Організаційний аспект управління якістю

Організаційний аспект управління виконується з використанням організаційної структури. В результаті розвитку наукового менеджменту виявилось, що великий потенціал росту продуктивності праці закладений саме в місцях сполучення функцій різних підрозділів. Саме тут відбувається втрата та спотворення інформації,…

Місце управління якістю в загальному управлінні підприємством

Управління якістю зародилось разом із загальним управлінням, але у 20-ті роки 20 століття виділилось в окрему дисципліну, так як ділові люди всього світу стали вважати, що підвищувати якість найдоцільніше удосконаленням техніки та технології. Проблеми якості…

Symfony2: Propel Behavior [Перевод]

Behavior’ы являются отличным способом упаковать расширения моделей для повторного использования. Это мощный, универсальный, быстрый способ организации кода.